Wdatf World Defence Anti Terror Federation
Başkanın Mesajı

Dünya Yakın Savunma Federasyonu 07.10.2013 tarihinde kurulmuş olup faaliyetlerine devam etmektedir.

Federasyonun amacı; Mezhepsel, bölgesel, ırki, siyasi...vs; gayri insani amaçlar gütmeden sadece, savunma ve mücadele üzerine eğitim veren bağımsız bir kuruluştur. Özel güvenlik hizmeti verecek personelin nitelikli bir eğitim almasını sağlamak. Özel güvenlik ile ilgili kurulu vakıf, dernek ve federasyonlarla işbirliği yapmak. Seminerler, kurslar ve sempozyumlar tertip etmek. Ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek. Toplumda şiddet ve teröre karşı kişisel korunma tekniklerinin öğretilmesini teşvik etmek. Türkiye'de ve dünyada sivil toplum kuruluşlarıyla ve kamu kurumlarıyla ortaklaşa projeler yapmak. Özgüveni yüksek, işinin ehli, karşılaştığı fiziki sorunları muhatabına zarar vermeden bertaraf eden nitelikli yakın savunma tekniklerini uygulayabilen fertler yetiştirmek. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği veya protokol çerçevesinde yakın savunma kursları ve benzeri programları düzenlemek. Vatandaşlarımıza özel güvenlik mesleğini sevdirmek amacıyla sağlıklı, kabiliyetli, çevik, ahlaklı insanlar yetiştirmeyi amaç edinir.

      

Federasyonumuzun ana eğitim branşı Defence Anti - Terror (DAT) sistemidir.
DAT sistemi WDATF'ın Federasyon başkanı Türkiye'nin ilk Kung-Fu hocası Grand Master 10. Dan İbrahim AKTÜRK ve yardımcısı Grand Master 6. Dan Oğuzhan AKTÜRK tarafından oluşturulmuştur.

 

Defence Anti  - Terror (DAT - Yakın Savunma) sistemi her türlü saldırıyı (keskin nesneler, sopalar, ateşli silahlar) münferiden etkisiz hale getirme üzerine kuruludur. Tek veya çoklu saldırının yahut tehdidin, mekan ve yönün önemi olmaksızın (otomobilde, ayakta, yerde, kalabalık açık ve kapalı alanlarda - arkadan, önden, yandan) derhal savuşturulması üzerine geliştirilmiş bir sistemdir. Bu amaçla eğitimler, her türlü koşul ve ortam dikkate alınarak kurgulanmış senaryolar üzerinden verilir.  Ayrıca,  can kayıplarına sebep olabilecek her tür saldırıyı önleyebileceği değerlendirilmektedir. Bireylere  saldırıyı  kendine, etrafındakilere ve saldırgana zarar vermeden derhal savuşturma becerisi kazandırılmış olacaktır.

DAT sistemi 20 yılda oluşturulmuştur.

Federasyon kurulmada önce herhangi bir eğitim verilmemiştir. Federasyon kurulduktan sonra faaliyetlerimiz başlamış ve tanıtımlarımız yapılmaktadır. 

Kısa süre içerisinde İstanbul Maltepe ve Kartal belediyesi  zabıta memurlarına yakın savunma eğitimi verilmiştir.Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne sunulan Güvenlik Hizmetleri Modüler Programı Türkiye'de ilk defa kabul edilmiştir. Avrupa Birliği tarafından açılan bu bölümde Güvenlik Görevlilerinin yakın savunma eğitimini WDATF üstlenmiştir. Bu alanda İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında güvenlik görevi yapan meslek elemanları (Polis memurları, özel güvenlik görevlileri, infaz ve koruma memurları, kolluk kuvvetleri vb.) eğitim alacaktır.

Emniyet Genel Müdürümüzün isteği üzerine ilk etapta Emniyet Teşkilatında Polis Memurlarına eğitim veren eğitmenlere, 3 haftalık eğitim üstü eğitimci semineri verilmiştir WDATF Eğitmenlik belgesİ verilmiştir.

 

Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, mesleki yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.

İçişleri bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan İnfaz ve Koruma Memurları , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan Gümrük  Muhafaza Memurları, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde görev yapan tüm  görevli personel görevleri gereği sürekli olarak bireysel veya toplumsal olaylar esnasında şahıslara müdahale ederek zor kullanmak gerekliliği ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Mevcut kişi veya kişilerin bir an önce etkisiz hale getirilmeleri veya mevcut eylemlerinden vazgeçirilmesi için zor kullanıldığı zamanlarda orantısız güç kullanıldığı gerekçesiyle halk önünde zor durumda kalmakla birlikte mesleki olarak da prestij kaybı yaşamaktadırlar.

 

 Mevcut mesleki yaşantılarında  yakın savunma bilgi ve tecrübelerinin ne seviyede yeterli olduğu bu noktada sorgulanır hale gelmektedir. Alınacak yakın savunma eğitimiyle beraber personel mevcut olaylara daha özgüvenli ve cesaretli olarak yaklaşmaları sağlanmakla beraber olaylar esnasındaki müdahale " ikili mücadele" haline dönüşmeyecektir. Olaya sebebiyet veren kişileri etkisiz hale getirme esnasında her iki tarafta zarar görmeden asayişin temini sağlanacaktır.  Bilgi ve teknik eğitim eksikliğinden kaynaklanan yanlış müdahale ve orantısız güç kullanılması suretiyle toplumdaki prestij kaybı engellendiği gibi saygı duyulur bir duruma gelinecek ve görevle ilgili hedeflenen amaçlara ulaşmak çok daha kolay bir şekle gelecektir.

 

Uzun yıllar yakın savunma alanındaki dünya müktesebatı taranarak oluşturulmuş özgün bir program olan  Defence Anti - Terror yakın savunma eğitimi sayesinde, güvenlik ve tüm personelinin  icra ettiği görevler esnasında yaşanan olumsuzluklar minimize edilerek görev etkinliğinde gözle görülür bir artış sergileneceği gibi dünyadaki emsalleri arasında örnek gösterilecek seviyeye ulaşması sağlanacaktır.

 

Federasyonumuzu dünyaya tanıtmayı ilke edindik türkiye genelinde bölge temsilcilerimiz il temsilcilerimiz yayılmaktadır yakın zamanda avrupaya temsilcilikler vermeye başlayacağız türkiye genelinde yetişecek olan binlerce eğitmenlerimize iş imkanı sağlamaya çalışacağız yurt dışında yapacağımız faaliyetler doğrusunda da eğitmenlerimiz yaralanmış olacak aynı zamanda okul çocuklarımıza dat sistemini öğretip topluma kazandırmak ve kendilerine güven sağlayıp olaylardan uzak durmayı sağlamış olacağız. bu öğrencilerimiz 18 yaşını doldurduğunda en iyi şekilde yetişmiş eğitmen olacaktır bu gençlerimizi topluma kazandırmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız

 

SAYGILARIMLA
İBRAHİM AKTÜRK