Wdatf World Defence Anti Terror Federation
FEDERASYONUN AMACI

FEDERASYONUN AMACI:

 

1-Özel güvenlik hizmeti verecek personelin nitelikli bir eğitim almasını sağlamak. Özel güvenlikle ilgili kurulu vakıf, dernek ve federasyonlarla işbirliği yapmaktır. Dış ülkelerde kurulu güvenlik şirketlerine, kurumlara ve fertlere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek. Seminerler, kurslar ve sempozyumlar tertip etmek. Ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek. Güvenlikle ilgili her türlü teçhizat, donanım, elektrik elektronik ve/veya mekanik alet edevatın kullanımı için gerekli eğitim-öğretim imkânlarını sağlamak. Yabancı ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluklarının güvenlik görevlilerini eğitmek, güvenlikle ilgili her türlü donanımın teorik ve pratik eğitimini vermektir. Yakın savunma

 ( Defence Anti - Terror) ve benzeri sistemlerin gelişimini teşvik etmek. Gelişmekte olan bütün sistemlerin ( devlet kurum ve kuruluşlarda güvenlik görevlileri, emniyet mensupları vb.) uluslararası seminerlerde katılımcılara uygulamalı olarak göstermek. Toplumda şiddet ve teröre karşı kişisel korunma tekniklerinin öğrenilmesini teşvik etmek. Savunma tekniklerini geliştirmek amacıyla ilham verecek çalışmalar yapmak. Kurallar çerçevesinde seminer, sempozyum, eğitim kampları, TV programları, kitap ve broşür vs. ile tanıtım yaparak geniş kitlelere ulaşmak. Bu faaliyetlere katılıp başarılı olanlara başarı ve katılım sertifikaları verme. 5188 sayılı özel güvenlik yasası çerçevesinde ek eğitim faaliyetleri vermek.  Polis Teşkilatına ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına orman muhafaza memurları, bürokrat, diplomat, ateşe, konsolos gibi devletin üst düzey bireylerinin korunması amaçlı savunma eğitimi ile yargıç, savcı, vali, kaymakam gibi kişiler ve personellerinin talep etmeleri durumunda yakın savunma eğitimi vermek. Gazetecilere, sağlık personeline, talepte bulunan diğer millî ve milletlerarası meslek mensuplarına ve vatandaşlarımıza ve yabancı ülke vatandaşlarına yakın savunma eğitimi vermek.

 

2-Federasyon; özgüveni yüksek, işinin ehli, karşılaştığı fiziki sorunları muhatabına zarar vermeden bertaraf eden nitelikli yakın savunma tekniklerini uygulayabilen fertler yetiştirmeyi amaçlar.

 

3-Federasyon; gerekli şartları sağlayıp eğitimleri tamamlayan kişilere  “özel güvenlik eğitim katılım belgesi” verir.

 

4-Federasyon; Türkiye genelindeki milli eğitim il müdürlükleri ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ve kamu kurumlarıyla ortaklaşa projeler yapmayı amaçlar.

 

5-İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği veya protokol çerçevesinde uzman eğitmen kursları ve benzeri programları düzenlemek, vatandaşlarımıza özel güvenlik mesleğini sevdirmek amacıyla sağlıklı, kabiliyetli, çevik, ahlaklı insanlar yetiştirmeyi amaç edinir.